EkumenickýEfezským2,2

Efezským 2:2

v ktorých ste kedysi žili podľa ducha toh­to sveta, podľa kniežaťa nadzem­skej moc­nos­ti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch.


Verš v kontexte

1 Aj vy ste boli mŕt­vi vo svojich pre­stúpeniach a hriechoch, 2 v ktorých ste kedysi žili podľa ducha toh­to sveta, podľa kniežaťa nadzem­skej moc­nos­ti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. 3 Medzi nimi sme aj my všet­ci kedysi konali podľa žiados­tí svoj­ho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mys­le, a boli sme od prirodzenos­ti deťmi hnevu, tak ako aj os­tat­ní.

späť na Efezským, 2

Príbuzné preklady Roháček

2 v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohoto sveta, podľa kniežaťa moc­nos­tí po­vet­ria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch ne­pos­lušnos­ti,

Evanjelický

2 v ktorých ste kedysi žili pri­merane veku toh­to sveta, podľa kniežaťa moc­nos­tí vzduchu, ducha pôsobiaceho teraz v ne­pos­lušných synoch.

Ekumenický

2 v ktorých ste kedysi žili podľa ducha toh­to sveta, podľa kniežaťa nadzem­skej moc­nos­ti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch.

Bible21

2 ji­mž jste se kdy­si věnova­li pod­le způso­bu to­ho­to svě­ta, pod vlivem ono­ho du­cha, který mo­cně ovládá ovzduší a který nyní působí v ne­po­s­lušných li­dech.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček