EkumenickýEfezským1,12

Efezským 1:12

aby sme boli na chválu jeho slávy; my, ktorí sme už pred­tým mali nádej v Kristovi.


Verš v kontexte

11 V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa roz­hod­nutia toho, ktorý koná všet­ko podľa zámeru svojej vôle, 12 aby sme boli na chválu jeho slávy; my, ktorí sme už pred­tým mali nádej v Kristovi. 13 V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo prav­dy, evan­jelium o svojej spáse, a uverili mu, do­stali pečať pri­sľúbeného Ducha Svätého,

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 aby sme boli na chválu jeho slávy, my, ktorí sme sa prv nadejali v Kris­tovi,

Evanjelický

12 aby sme boli na chválu Jeho slávy, my, ktorí sme už pred­tým skladali nádej v Kris­tovi.

Ekumenický

12 aby sme boli na chválu jeho slávy; my, ktorí sme už pred­tým mali nádej v Kristovi.

Bible21

12 My, kdo jsme složi­li na­dě­ji v Kri­stu, se tedy stává­me jeho chválou a slávou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček