EkumenickýEfezským1,11

Efezským 1:11

V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa roz­hod­nutia toho, ktorý koná všet­ko podľa zámeru svojej vôle,


Verš v kontexte

10 že podľa plánu, až sa na­pl­ní čas zjed­notí v Kristovi ako v hlave všet­ko, čo je na nebi i na zemi. 11 V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa roz­hod­nutia toho, ktorý koná všet­ko podľa zámeru svojej vôle, 12 aby sme boli na chválu jeho slávy; my, ktorí sme už pred­tým mali nádej v Kristovi.

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 v ňom, v ktorom sme sa stali aj dedičs­tvom Božím predurčení súc podľa preduloženia toho, ktorý pôsobí všet­ko podľa rady svojej vôle,

Evanjelický

11 (zjed­notiť) v Ňom, v ktorom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa pred­sav­zatia Toho, ktorý koná všet­ko podľa roz­hod­nutia svojej vôle,

Ekumenický

11 V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa roz­hod­nutia toho, ktorý koná všet­ko podľa zámeru svojej vôle,

Bible21

11 Právě v něm se i nám do­stalo podílu na vy­vo­lení; byli jsme předurčeni pod­le před­sevzetí To­ho, který roz­hodnutím své vůle působí všech­no.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček