RoháčekEfezským1,12

Efezským 1:12

aby sme boli na chválu jeho slávy, my, ktorí sme sa prv nadejali v Kris­tovi,


Verš v kontexte

11 v ňom, v ktorom sme sa stali aj dedičs­tvom Božím predurčení súc podľa preduloženia toho, ktorý pôsobí všet­ko podľa rady svojej vôle, 12 aby sme boli na chválu jeho slávy, my, ktorí sme sa prv nadejali v Kris­tovi, 13 v ktorom aj vy počujúc slovo prav­dy, evan­jelium svoj­ho spasenia, v ktorom aj, uveriac, za­pečatení ste Svätým Duchom za­sľúbenia,

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 aby sme boli na chválu jeho slávy, my, ktorí sme sa prv nadejali v Kris­tovi,

Evanjelický

12 aby sme boli na chválu Jeho slávy, my, ktorí sme už pred­tým skladali nádej v Kris­tovi.

Ekumenický

12 aby sme boli na chválu jeho slávy; my, ktorí sme už pred­tým mali nádej v Kristovi.

Bible21

12 My, kdo jsme složi­li na­dě­ji v Kri­stu, se tedy stává­me jeho chválou a slávou.