EvanjelickýEfezským1,12

Efezským 1:12

aby sme boli na chválu Jeho slávy, my, ktorí sme už pred­tým skladali nádej v Kris­tovi.


Verš v kontexte

11 (zjed­notiť) v Ňom, v ktorom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa pred­sav­zatia Toho, ktorý koná všet­ko podľa roz­hod­nutia svojej vôle, 12 aby sme boli na chválu Jeho slávy, my, ktorí sme už pred­tým skladali nádej v Kris­tovi. 13 V Ňom aj vy, keď ste počuli slovo prav­dy - evan­jelium o svojej spáse - a uverili ste v Neho, boli ste spečatení za­sľúbeným Duchom Svätým,

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 aby sme boli na chválu jeho slávy, my, ktorí sme sa prv nadejali v Kris­tovi,

Evanjelický

12 aby sme boli na chválu Jeho slávy, my, ktorí sme už pred­tým skladali nádej v Kris­tovi.

Ekumenický

12 aby sme boli na chválu jeho slávy; my, ktorí sme už pred­tým mali nádej v Kristovi.

Bible21

12 My, kdo jsme složi­li na­dě­ji v Kri­stu, se tedy stává­me jeho chválou a slávou.