Ekumenický5. Mojžišova9,20

5. Mojžišova 9:20

Deuteronomium

Aj na Árona sa Hos­podin veľmi na­hneval a chcel ho za­hubiť. Za Árona som sa vtedy tiež mod­lil.


Verš v kontexte

19 Bál som sa totiž hnevu a roz­horčenia, ktorými Hos­podin za­horel proti vám, takže vás chcel vy­hubiť. Hos­podin ma však i teraz vy­počul. 20 Aj na Árona sa Hos­podin veľmi na­hneval a chcel ho za­hubiť. Za Árona som sa vtedy tiež mod­lil. 21 Vzal som teľa, výt­vor vášho hriechu, čo ste si zhotovili, spálil som ho, a dô­klad­ne roz­tĺkol a ro­zdr­vil na jem­ný prach. Po­tom som prach vy­sypal do po­toka, ktorý tečie z vrchu.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

20 Aj na Árona sa v­tedy veľmi roz­hneval Hos­podin a tiež ho ch­cel zahladiť, ale aj za Árona som sa mod­lil toho času.

Evanjelický

20 Hos­podin sa veľmi na­hneval i na Árona a chcel ho za­hubiť. Aj za Árona som sa vtedy mod­lil.

Ekumenický

20 Aj na Árona sa Hos­podin veľmi na­hneval a chcel ho za­hubiť. Za Árona som sa vtedy tiež mod­lil.

Bible21

20 Hos­po­din se hněval na Áro­na tak, že jej chtěl za­hu­bit, a pro­to jsem se tenkrát mod­lil i za Áro­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček