Ekumenický5. Mojžišova28,33

5. Mojžišova 28:33

Deuteronomium

Plodiny tvojej pôdy i všet­ku tvoju úrodu zje národ, ktorý si ne­poz­nal, bude ťa ne­us­tále utláčať a týrať.


Verš v kontexte

32 Tvojich synov a dcér sa zmoc­ní cudzí národ, budeš musieť na to hľadieť a pre nich sa budeš umárať, ale tvoje ruky nič ne­zmôžu. 33 Plodiny tvojej pôdy i všet­ku tvoju úrodu zje národ, ktorý si ne­poz­nal, bude ťa ne­us­tále utláčať a týrať. 34 Zošalieš z toho, čo uvidia tvoje oči, na čo sa budeš musieť dívať.

späť na 5. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

33 Úrodu tvojej zeme a všet­ko tvoje úsilie požerie národ, ktorého ne­znáš, a budeš iba utís­kaný a dr­tený po všet­ky dni.

Evanjelický

33 Plodiny tvojej pôdy a všet­ku tvoju úrodu zje národ, ktorý si ne­poz­nal, a budú ťa vždy utláčať a po všet­ky dni gniaviť.

Ekumenický

33 Plodiny tvojej pôdy i všet­ku tvoju úrodu zje národ, ktorý si ne­poz­nal, bude ťa ne­us­tále utláčať a týrať.

Bible21

33 Plo­dy tvé země a všech­no tvé úsi­lí zhltne národ, který jsi ne­znal, a po všech­ny dny bu­deš jen utis­kován a utlačován.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček