Evanjelický5. Mojžišova28,33

5. Mojžišova 28:33

Deuteronomium

Plodiny tvojej pôdy a všet­ku tvoju úrodu zje národ, ktorý si ne­poz­nal, a budú ťa vždy utláčať a po všet­ky dni gniaviť.


Verš v kontexte

32 Tvoji synovia a tvoje dcéry do­stanú sa do moci cudzieho národa, oči ti budú hľadieť na to a budeš prah­núť po nich celý deň, ale tvoje ruky nič ne­zmôžu. 33 Plodiny tvojej pôdy a všet­ku tvoju úrodu zje národ, ktorý si ne­poz­nal, a budú ťa vždy utláčať a po všet­ky dni gniaviť. 34 Zošalieš z toho, čo uvidia tvoje oči, na čo sa budeš dívať.

späť na 5. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

33 Úrodu tvojej zeme a všet­ko tvoje úsilie požerie národ, ktorého ne­znáš, a budeš iba utís­kaný a dr­tený po všet­ky dni.

Evanjelický

33 Plodiny tvojej pôdy a všet­ku tvoju úrodu zje národ, ktorý si ne­poz­nal, a budú ťa vždy utláčať a po všet­ky dni gniaviť.

Ekumenický

33 Plodiny tvojej pôdy i všet­ku tvoju úrodu zje národ, ktorý si ne­poz­nal, bude ťa ne­us­tále utláčať a týrať.

Bible21

33 Plo­dy tvé země a všech­no tvé úsi­lí zhltne národ, který jsi ne­znal, a po všech­ny dny bu­deš jen utis­kován a utlačován.