Ekumenický5. Mojžišova18,2

5. Mojžišova 18:2

Deuteronomium

Nebudú mať dedičné vlast­níc­tvo medzi svojimi brat­mi. Ich dedičs­tvom bude sám Hos­podin, ako im to sľúbil.


Verš v kontexte

1 Lévi­ov­skí kňazi, celý Léviho kmeň, nebudú mať podiel ani dedičné vlast­níc­tvo s Izraelom. Ich dedičným vlast­níc­tvom budú Hos­podinove ohňové obety; z nich budú žiť. 2 Nebudú mať dedičné vlast­níc­tvo medzi svojimi brat­mi. Ich dedičs­tvom bude sám Hos­podin, ako im to sľúbil. 3 Podľa práva majú kňazi od ľudu, od tých, čo prinášajú na obetu býka alebo ov­cu, do­stať toto: kňaz do­stane pred­nú lopat­ku, čeľusť a žalúdok.

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

2 Ale dedičs­tva nebude mať pro­stred svojich bratov. Hos­podin je jeho dedičs­tvom, tak ako mu hovoril.

Evanjelický

2 Avšak dedičné vlast­níc­tvo nebudú mať medzi svojimi brat­mi. Hos­podin je ich dedičným vlast­níc­tvom, ako im za­sľúbil.

Ekumenický

2 Nebudú mať dedičné vlast­níc­tvo medzi svojimi brat­mi. Ich dedičs­tvom bude sám Hos­podin, ako im to sľúbil.

Bible21

2 Ne­bu­dou mít dě­dictví mezi svý­mi bra­t­ry – sám Hos­po­din je je­jich dě­dictvím, jak jim po­věděl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček