Bible21Deuteronomium18,2

Deuteronomium 18:2

Ne­bu­dou mít dě­dictví mezi svý­mi bra­t­ry – sám Hos­po­din je je­jich dě­dictvím, jak jim po­věděl.


Verš v kontexte

1 Levi­tští kněží, to­tiž ce­lý kmen Levi, ne­bu­dou mít podíl ani dě­dictví v Iz­rae­li. Bu­dou žít z oh­nivých obětí Hos­po­di­nu, z jeho dě­dictví. 2 Ne­bu­dou mít dě­dictví mezi svý­mi bra­t­ry – sám Hos­po­din je je­jich dě­dictvím, jak jim po­věděl. 3 Toto bu­dou kněží právoplatně do­stávat od li­du: Ti, kdo bu­dou přinášet oběť – ať už ze sko­tu nebo z bravu – dají knězi ple­ce, obě če­listi a žalu­dek.

späť na Deuteronomium, 18

Príbuzné preklady Roháček

2 Ale dedičs­tva nebude mať pro­stred svojich bratov. Hos­podin je jeho dedičs­tvom, tak ako mu hovoril.

Evanjelický

2 Avšak dedičné vlast­níc­tvo nebudú mať medzi svojimi brat­mi. Hos­podin je ich dedičným vlast­níc­tvom, ako im za­sľúbil.

Ekumenický

2 Nebudú mať dedičné vlast­níc­tvo medzi svojimi brat­mi. Ich dedičs­tvom bude sám Hos­podin, ako im to sľúbil.

Bible21

2 Ne­bu­dou mít dě­dictví mezi svý­mi bra­t­ry – sám Hos­po­din je je­jich dě­dictvím, jak jim po­věděl.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček