Ekumenický5. Mojžišova18,3

5. Mojžišova 18:3

Deuteronomium

Podľa práva majú kňazi od ľudu, od tých, čo prinášajú na obetu býka alebo ov­cu, do­stať toto: kňaz do­stane pred­nú lopat­ku, čeľusť a žalúdok.


Verš v kontexte

2 Nebudú mať dedičné vlast­níc­tvo medzi svojimi brat­mi. Ich dedičs­tvom bude sám Hos­podin, ako im to sľúbil. 3 Podľa práva majú kňazi od ľudu, od tých, čo prinášajú na obetu býka alebo ov­cu, do­stať toto: kňaz do­stane pred­nú lopat­ku, čeľusť a žalúdok. 4 Daj mu pr­votiny svoj­ho obilia, muštu a oleja i pr­votiny vlny na­strihanej zo svojich oviec.

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

3 A toto je to, čo bude pat­riť kňazom od ľudu, od tých, ktorí budú obetovať bit­nú obeť, už či vola či dobytča: dajú kňazovi plece, líca a žalúdok.

Evanjelický

3 Toto bude právom kňazov voči tým, ktorí obetujú či býka či ov­cu: kňazovi sa dá pred­ná lopat­ka, čeľus­te a žalúdok.

Ekumenický

3 Podľa práva majú kňazi od ľudu, od tých, čo prinášajú na obetu býka alebo ov­cu, do­stať toto: kňaz do­stane pred­nú lopat­ku, čeľusť a žalúdok.

Bible21

3 Toto bu­dou kněží právoplatně do­stávat od li­du: Ti, kdo bu­dou přinášet oběť – ať už ze sko­tu nebo z bravu – dají knězi ple­ce, obě če­listi a žalu­dek.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček