Ekumenický5. Mojžišova14,22

5. Mojžišova 14:22

Deuteronomium

Od­vádzaj desiatok z celej úrody svojej sej­by, ktorú každoročne prináša pole.


Verš v kontexte

21 Nejedz­te nijakú zdoch­linu. Môžeš ju dať cudzin­covi, ktorý je v tvojich bránach, on ju smie jesť alebo predať inému cudzin­covi. Ty si však svätý ľud, ktorý pat­rí Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu. Nebudeš variť kozľa v mlieku jeho mat­ky. 22 Od­vádzaj desiatok z celej úrody svojej sej­by, ktorú každoročne prináša pole. 23 Na mies­te, ktoré si Hos­podin, tvoj Boh, vy­volí za príbytok svoj­ho mena, budeš pred ním jesť desatinu zo svoj­ho obilia, z muštu, z čerstvého oleja a pr­vorodené z dobytka a oviec, aby si sa učil báť sa Hos­podina, svoj­ho Boha, po všet­ky dni.

späť na 5. Mojžišova, 14

Príbuzné preklady Roháček

22 Ver­ne budeš dávať desiatok z každej úrody svoj­ho semena, ktorá sa ti urodí na poli rok po roku.

Evanjelický

22 Od­vádzaj desiatok z celej úrody svojej sej­by, ktorú každoročne dáva pole.

Ekumenický

22 Od­vádzaj desiatok z celej úrody svojej sej­by, ktorú každoročne prináša pole.

Bible21

22 Věrně od­děluj desá­tek z veškeré úro­dy své set­by, která každo­ročně vy­ros­te na po­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček