Ekumenický5. Mojžišova14,23

5. Mojžišova 14:23

Deuteronomium

Na mies­te, ktoré si Hos­podin, tvoj Boh, vy­volí za príbytok svoj­ho mena, budeš pred ním jesť desatinu zo svoj­ho obilia, z muštu, z čerstvého oleja a pr­vorodené z dobytka a oviec, aby si sa učil báť sa Hos­podina, svoj­ho Boha, po všet­ky dni.


Verš v kontexte

22 Od­vádzaj desiatok z celej úrody svojej sej­by, ktorú každoročne prináša pole. 23 Na mies­te, ktoré si Hos­podin, tvoj Boh, vy­volí za príbytok svoj­ho mena, budeš pred ním jesť desatinu zo svoj­ho obilia, z muštu, z čerstvého oleja a pr­vorodené z dobytka a oviec, aby si sa učil báť sa Hos­podina, svoj­ho Boha, po všet­ky dni. 24 Keď ťa Hos­podin, tvoj Boh, požeh­ná a mies­to, ktoré si Hos­podin, tvoj Boh, vy­volí za príbytok svoj­ho mena, je od teba vzdialené a ces­ta k nemu je priďaleká, takže svoj desiatok by si ta ne­mohol zaniesť,

späť na 5. Mojžišova, 14

Príbuzné preklady Roháček

23 A budeš jesť pred Hos­podinom, svojím Bohom, na mies­te, ktoré si vy­volí na­to, aby tam pre­bývalo jeho meno, desiatok svoj­ho obilia, svoj­ho vína, svoj­ho oleja a pr­vorodeného svoj­ho dobyt­ka a svoj­ho drob­ného stáda, aby si sa na­učil báť sa Hos­podina, svoj­ho Boha, po všet­ky dni.

Evanjelický

23 Na mies­te, ktoré si Hos­podin vy­volí, aby tam dal pre­bývať svoj­mu menu, jedz pred Hos­podinom, svojím Bohom, desiatok zo svoj­ho obilia, zo svoj­ho muštu, zo svoj­ho oleja a pr­vorodené zo svoj­ho dobyt­ka i oviec, aby si sa učil po všet­ky dni báť sa Hos­podina, svoj­ho Boha.

Ekumenický

23 Na mies­te, ktoré si Hos­podin, tvoj Boh, vy­volí za príbytok svoj­ho mena, budeš pred ním jesť desatinu zo svoj­ho obilia, z muštu, z čerstvého oleja a pr­vorodené z dobytka a oviec, aby si sa učil báť sa Hos­podina, svoj­ho Boha, po všet­ky dni.

Bible21

23 Desátky ze svého obi­lí, ví­na a ole­je, stejně jako prvo­ro­zené ze svého sko­tu a bravu, bu­deš jíst před Hos­po­di­nem, svým Bo­hem, na místě, které si vy­vo­lí za příby­tek pro své jméno. Tak se bu­deš po všech­ny dny učit ctít Hos­po­di­na, svého Bo­ha.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček