Bible21Deuteronomium14,22

Deuteronomium 14:22

Věrně od­děluj desá­tek z veškeré úro­dy své set­by, která každo­ročně vy­ros­te na po­li.


Verš v kontexte

21 Ne­smí­te jíst žádnou zdech­li­nu. Dej ji přis­těhoval­ci, který ži­je ve tvých branách, ať ji sní, nebo ji pro­dej cizin­ci. Jsi pře­ce svatý lid Hos­po­di­na, svého Boha! Nevař kůzle v mléce jeho matky. 22 Věrně od­děluj desá­tek z veškeré úro­dy své set­by, která každo­ročně vy­ros­te na po­li. 23 Desátky ze svého obi­lí, ví­na a ole­je, stejně jako prvo­ro­zené ze svého sko­tu a bravu, bu­deš jíst před Hos­po­di­nem, svým Bo­hem, na místě, které si vy­vo­lí za příby­tek pro své jméno. Tak se bu­deš po všech­ny dny učit ctít Hos­po­di­na, svého Bo­ha.

späť na Deuteronomium, 14

Príbuzné preklady Roháček

22 Ver­ne budeš dávať desiatok z každej úrody svoj­ho semena, ktorá sa ti urodí na poli rok po roku.

Evanjelický

22 Od­vádzaj desiatok z celej úrody svojej sej­by, ktorú každoročne dáva pole.

Ekumenický

22 Od­vádzaj desiatok z celej úrody svojej sej­by, ktorú každoročne prináša pole.

Bible21

22 Věrně od­děluj desá­tek z veškeré úro­dy své set­by, která každo­ročně vy­ros­te na po­li.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček