Ekumenický5. Mojžišova11,12

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

5. Mojžišova 11:12

Deuteronomium

Je to krajina, o ktorú sa stará Hos­podin, tvoj Boh. Oči Hos­podina, tvoj­ho Boha, sú na ňu ustavične upreté od začiat­ku až do kon­ca roka.


Verš v kontexte

11 Krajina, do ktorej sa uberáte a ktorú máte ob­sadiť, je krajina vr­chov a plání. Vodu pije z nebeského dažďa. 12 Je to krajina, o ktorú sa stará Hos­podin, tvoj Boh. Oči Hos­podina, tvoj­ho Boha, sú na ňu ustavične upreté od začiat­ku až do kon­ca roka. 13 Ak budete na­ozaj počúvať moje príkazy, ktoré vám dnes dávam, aby ste totiž milovali Hos­podina, svoj­ho Boha, a slúžili mu celým srd­com a celou dušou,

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

12 je to zem, o ktorú sa stará Hos­podin, tvoj Bôh; oči Hos­podina, tvoj­ho Boha, ustavične ob­rátené na ňu od začiat­ku roka až do kon­ca roka.

Evanjelický

12 je krajinou, o ktorú sa stará Hos­podin, tvoj Boh; oči Hos­podina, tvoj­ho Boha, sú na ňu upreté ustavične, od začiat­ku do kon­ca roku.

Ekumenický

12 Je to krajina, o ktorú sa stará Hos­podin, tvoj Boh. Oči Hos­podina, tvoj­ho Boha, sú na ňu ustavične upreté od začiat­ku až do kon­ca roka.

Bible21

12 Je to země, o niž pečuje Hos­po­din, tvůj Bůh. Oči Hos­po­di­na, tvého Bo­ha, jsou stále ob­ráce­ny k ní, od počátku roku do jeho kon­ce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček