Evanjelický5. Mojžišova11,12

5. Mojžišova 11:12

Deuteronomium

je krajinou, o ktorú sa stará Hos­podin, tvoj Boh; oči Hos­podina, tvoj­ho Boha, sú na ňu upreté ustavične, od začiat­ku do kon­ca roku.


Verš v kontexte

11 Krajina, ktorú idete zau­jať, je krajinou vr­chov a údolí; vodu pije z nebes­kého dažďa; 12 je krajinou, o ktorú sa stará Hos­podin, tvoj Boh; oči Hos­podina, tvoj­ho Boha, sú na ňu upreté ustavične, od začiat­ku do kon­ca roku. 13 Ak budete na­ozaj po­slúchať moje príkazy, ktoré vám dnes dávam, totiž, aby ste milovali Hos­podina, svoj­ho Boha, a slúžili Mu celým srd­com a celou dušou,

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

12 je to zem, o ktorú sa stará Hos­podin, tvoj Bôh; oči Hos­podina, tvoj­ho Boha, ustavične ob­rátené na ňu od začiat­ku roka až do kon­ca roka.

Evanjelický

12 je krajinou, o ktorú sa stará Hos­podin, tvoj Boh; oči Hos­podina, tvoj­ho Boha, sú na ňu upreté ustavične, od začiat­ku do kon­ca roku.

Ekumenický

12 Je to krajina, o ktorú sa stará Hos­podin, tvoj Boh. Oči Hos­podina, tvoj­ho Boha, sú na ňu ustavične upreté od začiat­ku až do kon­ca roka.

Bible21

12 Je to země, o niž pečuje Hos­po­din, tvůj Bůh. Oči Hos­po­di­na, tvého Bo­ha, jsou stále ob­ráce­ny k ní, od počátku roku do jeho kon­ce.