Roháček5. Mojžišova11,12

5. Mojžišova 11:12

Deuteronomium

je to zem, o ktorú sa stará Hos­podin, tvoj Bôh; oči Hos­podina, tvoj­ho Boha, ustavične ob­rátené na ňu od začiat­ku roka až do kon­ca roka.


Verš v kontexte

11 Ale zem, do ktorej idete, aby ste ju zau­jali do dedičs­tva, je zem, v ktorej sú vrchy a doliny, ktorá pije vodu, keď prší dážď z neba, 12 je to zem, o ktorú sa stará Hos­podin, tvoj Bôh; oči Hos­podina, tvoj­ho Boha, ustavične ob­rátené na ňu od začiat­ku roka až do kon­ca roka. 13 A stane sa, ak budete na­ozaj po­slúchať moje pri­kázania, ktoré vám ja pri­kazujem dnes, milujúc Hos­podina, svoj­ho Boha, a slúžiac mu celým svojím srd­com a celou svojou dušou,

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

12 je to zem, o ktorú sa stará Hos­podin, tvoj Bôh; oči Hos­podina, tvoj­ho Boha, ustavične ob­rátené na ňu od začiat­ku roka až do kon­ca roka.

Evanjelický

12 je krajinou, o ktorú sa stará Hos­podin, tvoj Boh; oči Hos­podina, tvoj­ho Boha, sú na ňu upreté ustavične, od začiat­ku do kon­ca roku.

Ekumenický

12 Je to krajina, o ktorú sa stará Hos­podin, tvoj Boh. Oči Hos­podina, tvoj­ho Boha, sú na ňu ustavične upreté od začiat­ku až do kon­ca roka.

Bible21

12 Je to země, o niž pečuje Hos­po­din, tvůj Bůh. Oči Hos­po­di­na, tvého Bo­ha, jsou stále ob­ráce­ny k ní, od počátku roku do jeho kon­ce.