Ekumenický5. Mojžišova10,5

5. Mojžišova 10:5

Deuteronomium

Ob­rátil som sa a zo­stúpil som z vrchu. Tabule som uložil do ar­chy, ktorú som urobil. Sú tam, ako mi pri­kázal Hos­podin.


Verš v kontexte

4 Hos­podin na­písal na tabule to is­té, čo bolo na pr­vých tabuliach, desať výrokov, ktoré vám Hos­podin po­vedal v deň zhromaždenia zo stredu ohňa, a po­tom mi ich dal. 5 Ob­rátil som sa a zo­stúpil som z vrchu. Tabule som uložil do ar­chy, ktorú som urobil. Sú tam, ako mi pri­kázal Hos­podin. 6 Po­tom Iz­raeliti od­išli z Beerót-Jaakánu do Mósery. Tam Áron zo­mrel a tam ho aj po­chovali. Kňaz­skú službu na­mies­to neho vy­konával jeho syn Eleazár.

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

5 Po­tom som sa ob­rátil a sišiel som s vr­chu a vložil som do­sky do truh­ly, ktorú som spravil, a sú tam, tak ako mi pri­kázal Hos­podin.

Evanjelický

5 Nato som sa ob­rátil, zo­stúpil z vr­chu a uložil do­sky do truh­ly, ktorú som urobil, a ony zo­stali tam, ako mi pri­kázal Hos­podin.

Ekumenický

5 Ob­rátil som sa a zo­stúpil som z vrchu. Tabule som uložil do ar­chy, ktorú som urobil. Sú tam, ako mi pri­kázal Hos­podin.

Bible21

5 otočil jsem se a se­stou­pil z ho­ry. Des­ky jsem pak uložil do truh­ly, kte­rou jsem vy­ro­bil, a jsou v ní, jak mi Hos­po­din přikázal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček