Ekumenický5. Mojžišova10,6

5. Mojžišova 10:6

Deuteronomium

Po­tom Iz­raeliti od­išli z Beerót-Jaakánu do Mósery. Tam Áron zo­mrel a tam ho aj po­chovali. Kňaz­skú službu na­mies­to neho vy­konával jeho syn Eleazár.


Verš v kontexte

5 Ob­rátil som sa a zo­stúpil som z vrchu. Tabule som uložil do ar­chy, ktorú som urobil. Sú tam, ako mi pri­kázal Hos­podin. 6 Po­tom Iz­raeliti od­išli z Beerót-Jaakánu do Mósery. Tam Áron zo­mrel a tam ho aj po­chovali. Kňaz­skú službu na­mies­to neho vy­konával jeho syn Eleazár. 7 Od­tiaľ po­kračovali do Gud­gódy a z Gudgódy do Jot­báty, do kraja vod­ných tokov.

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

6 A synovia Iz­raelovi sa rušali z Beerót-bené-jaakána do Mósera. Tam zo­mrel Áron a tam je i pochovaný, a kňaz­ský úrad konal Eleazár, jeho syn, mies­to neho.

Evanjelický

6 Iz­rael­ci sa po­hli z Beerót-Bené-Jaakánu do Mósery. Tam zo­mrel Áron, tam ho po­chovali a kňaz­skú službu mies­to neho vy­konával jeho syn Eleázár.

Ekumenický

6 Po­tom Iz­raeliti od­išli z Beerót-Jaakánu do Mósery. Tam Áron zo­mrel a tam ho aj po­chovali. Kňaz­skú službu na­mies­to neho vy­konával jeho syn Eleazár.

Bible21

6 Synové Iz­rae­le táh­li od studní Bne-jaakan do Mose­ry. Tam zemřel Áron a tam byl po­chován. Na jeho místě pak ko­nal kněžs­kou službu jeho syn Ele­azar.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček