Evanjelický5. Mojžišova10,5

5. Mojžišova 10:5

Deuteronomium

Nato som sa ob­rátil, zo­stúpil z vr­chu a uložil do­sky do truh­ly, ktorú som urobil, a ony zo­stali tam, ako mi pri­kázal Hos­podin.


Verš v kontexte

4 On na­písal na do­sky to is­té, čo bolo na pr­vých - desatoro pri­kázaní, ktoré vám v deň zhromaždenia po­vedal Hos­podin na vr­chu z ohňa, a po­tom ich dal mne. 5 Nato som sa ob­rátil, zo­stúpil z vr­chu a uložil do­sky do truh­ly, ktorú som urobil, a ony zo­stali tam, ako mi pri­kázal Hos­podin. 6 Iz­rael­ci sa po­hli z Beerót-Bené-Jaakánu do Mósery. Tam zo­mrel Áron, tam ho po­chovali a kňaz­skú službu mies­to neho vy­konával jeho syn Eleázár.

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

5 Po­tom som sa ob­rátil a sišiel som s vr­chu a vložil som do­sky do truh­ly, ktorú som spravil, a sú tam, tak ako mi pri­kázal Hos­podin.

Evanjelický

5 Nato som sa ob­rátil, zo­stúpil z vr­chu a uložil do­sky do truh­ly, ktorú som urobil, a ony zo­stali tam, ako mi pri­kázal Hos­podin.

Ekumenický

5 Ob­rátil som sa a zo­stúpil som z vrchu. Tabule som uložil do ar­chy, ktorú som urobil. Sú tam, ako mi pri­kázal Hos­podin.

Bible21

5 otočil jsem se a se­stou­pil z ho­ry. Des­ky jsem pak uložil do truh­ly, kte­rou jsem vy­ro­bil, a jsou v ní, jak mi Hos­po­din přikázal.