Ekumenický5. Mojžišova10,4

5. Mojžišova 10:4

Deuteronomium

Hos­podin na­písal na tabule to is­té, čo bolo na pr­vých tabuliach, desať výrokov, ktoré vám Hos­podin po­vedal v deň zhromaždenia zo stredu ohňa, a po­tom mi ich dal.


Verš v kontexte

3 Urobil som teda ar­chu z akáciového dreva, vy­kresal som dve kamen­né tabule, ako tie pr­vé, a vy­stúpil som na vrch s oboma tabuľami v rukách. 4 Hos­podin na­písal na tabule to is­té, čo bolo na pr­vých tabuliach, desať výrokov, ktoré vám Hos­podin po­vedal v deň zhromaždenia zo stredu ohňa, a po­tom mi ich dal. 5 Ob­rátil som sa a zo­stúpil som z vrchu. Tabule som uložil do ar­chy, ktorú som urobil. Sú tam, ako mi pri­kázal Hos­podin.

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

4 A na­písal na do­sky, jako bolo tamto pr­vé pís­mo, desať slov, ktoré vám hovoril Hos­podin na vr­chu zp­ro­stred ohňa v deň shromaždenia, a Hos­podin ich dal zase mne.

Evanjelický

4 On na­písal na do­sky to is­té, čo bolo na pr­vých - desatoro pri­kázaní, ktoré vám v deň zhromaždenia po­vedal Hos­podin na vr­chu z ohňa, a po­tom ich dal mne.

Ekumenický

4 Hos­podin na­písal na tabule to is­té, čo bolo na pr­vých tabuliach, desať výrokov, ktoré vám Hos­podin po­vedal v deň zhromaždenia zo stredu ohňa, a po­tom mi ich dal.

Bible21

4 On pak na ty des­ky na­psal ten­týž nápis jako před­tím, to­tiž Desa­te­ro, které vám Hos­po­din vy­hlásil z pro­středku ohně na oné hoře v den shro­máždění. A když mi je Hos­po­din dal,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček