Bible21Deuteronomium10,5

Deuteronomium 10:5

otočil jsem se a se­stou­pil z ho­ry. Des­ky jsem pak uložil do truh­ly, kte­rou jsem vy­ro­bil, a jsou v ní, jak mi Hos­po­din přikázal.


Verš v kontexte

4 On pak na ty des­ky na­psal ten­týž nápis jako před­tím, to­tiž Desa­te­ro, které vám Hos­po­din vy­hlásil z pro­středku ohně na oné hoře v den shro­máždění. A když mi je Hos­po­din dal, 5 otočil jsem se a se­stou­pil z ho­ry. Des­ky jsem pak uložil do truh­ly, kte­rou jsem vy­ro­bil, a jsou v ní, jak mi Hos­po­din přikázal. 6 Synové Iz­rae­le táh­li od studní Bne-jaakan do Mose­ry. Tam zemřel Áron a tam byl po­chován. Na jeho místě pak ko­nal kněžs­kou službu jeho syn Ele­azar.

späť na Deuteronomium, 10

Príbuzné preklady Roháček

5 Po­tom som sa ob­rátil a sišiel som s vr­chu a vložil som do­sky do truh­ly, ktorú som spravil, a sú tam, tak ako mi pri­kázal Hos­podin.

Evanjelický

5 Nato som sa ob­rátil, zo­stúpil z vr­chu a uložil do­sky do truh­ly, ktorú som urobil, a ony zo­stali tam, ako mi pri­kázal Hos­podin.

Ekumenický

5 Ob­rátil som sa a zo­stúpil som z vrchu. Tabule som uložil do ar­chy, ktorú som urobil. Sú tam, ako mi pri­kázal Hos­podin.

Bible21

5 otočil jsem se a se­stou­pil z ho­ry. Des­ky jsem pak uložil do truh­ly, kte­rou jsem vy­ro­bil, a jsou v ní, jak mi Hos­po­din přikázal.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček