EkumenickýDaniel2,43

Daniel 2:43

To, že si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou, znamená, že sa síce budú medzi sebou miešať, ale nebudú súd­ržní, tak ako sa železo ne­spojí s hlinou.


Verš v kontexte

42 Prs­ty chodidiel čias­točne zo železa a čias­točne z hliny znamenajú, že kráľov­stvo bude sčas­ti moc­né a sčas­ti kreh­ké. 43 To, že si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou, znamená, že sa síce budú medzi sebou miešať, ale nebudú súd­ržní, tak ako sa železo ne­spojí s hlinou. 44 V dňoch tých­to kráľov Boh nebies dá po­vs­tať kráľov­stvu, ktoré bude tr­vať naveky, nebude zničené a nebude pat­riť inému ľudu. Ro­zdr­ví všet­ky tie kráľov­stvá a skon­cuje s nimi, ono však bude stáť naveky.

späť na Daniel, 2

Príbuzné preklady Roháček

43 A to, že si videl železo smiešané s hlinou obyčaj­ného blata, znamená, že budú spojení na s­pôsob semena človeka; ale nebudú pev­ne ľnúť jeden k druhému, tak, ako sa železo ne­spojí s hlinou.

Evanjelický

43 Keďže si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou, to znamená, že sa manžel­ským zväz­kom po­miešajú jeden s druhým, ale nebudú do­ved­na držať, ako sa železo ne­zmieša s hlinou.

Ekumenický

43 To, že si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou, znamená, že sa síce budú medzi sebou miešať, ale nebudú súd­ržní, tak ako sa železo ne­spojí s hlinou.

Bible21

43 A že jsi vi­děl že­le­zo smíšené s obyčejnou hlínou zna­mená, že se lid­ská poko­lení bu­dou mí­sit, ale držet spo­lu ne­bu­dou, tak jako že­le­zo ne­d­rží s hlínou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček