EkumenickýDaniel2,44

Daniel 2:44

V dňoch tých­to kráľov Boh nebies dá po­vs­tať kráľov­stvu, ktoré bude tr­vať naveky, nebude zničené a nebude pat­riť inému ľudu. Ro­zdr­ví všet­ky tie kráľov­stvá a skon­cuje s nimi, ono však bude stáť naveky.


Verš v kontexte

43 To, že si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou, znamená, že sa síce budú medzi sebou miešať, ale nebudú súd­ržní, tak ako sa železo ne­spojí s hlinou. 44 V dňoch tých­to kráľov Boh nebies dá po­vs­tať kráľov­stvu, ktoré bude tr­vať naveky, nebude zničené a nebude pat­riť inému ľudu. Ro­zdr­ví všet­ky tie kráľov­stvá a skon­cuje s nimi, ono však bude stáť naveky. 45 To, že si videl kameň odštiepený z hory bez zásahu rúk, ktorý ro­zdr­vil železo, bronz, hlinu, strieb­ro a zlato, znamená, že veľký Boh obo­známil kráľa s tým, čo na­stane. Sen je prav­divý a jeho vý­klad je spoľah­livý.

späť na Daniel, 2

Príbuzné preklady Roháček

44 A za dní tých kráľov ustaví Bôh nebies kráľov­stvo, ktoré nebude zkazené nik­dy až na veky. A to kráľovstvo nebude ponechané inému ľudu. Roz­bije všet­ky tie kráľov­stvá na prach a učiní im koniec, ale ono bude stáť na veky.

Evanjelický

44 Ale za čias tých kráľov Boh nebies na­stolí večné kráľov­stvo, ktoré nezahynie, a to kráľov­stvo ne­prej­de na iný národ. Ono ro­zdr­ví a zničí všet­ky tie kráľov­stvá a bude tr­vať naveky;

Ekumenický

44 V dňoch tých­to kráľov Boh nebies dá po­vs­tať kráľov­stvu, ktoré bude tr­vať naveky, nebude zničené a nebude pat­riť inému ľudu. Ro­zdr­ví všet­ky tie kráľov­stvá a skon­cuje s nimi, ono však bude stáť naveky.

Bible21

44 Za dnů těch králů však Bůh ne­bes na­sto­lí králov­ství, které se nikdy ne­zhroutí, králov­ství, které si ne­přivlastní žádný lid. To králov­ství roz­dr­tí a ukončí všech­na ostatní králov­ství, samo pak po­trvá navěky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček