EkumenickýDaniel2,42

Daniel 2:42

Prs­ty chodidiel čias­točne zo železa a čias­točne z hliny znamenajú, že kráľov­stvo bude sčas­ti moc­né a sčas­ti kreh­ké.


Verš v kontexte

41 To, že si videl chodid­lá a prs­ty čias­točne z hrnčiarskej hliny a čias­točne zo železa, znamená, že kráľov­stvo bude roz­delené. Bude v ňom niečo z pevnosti železa, pre­tože si videl železo pre­miešané s ílovitou hlinou. 42 Prs­ty chodidiel čias­točne zo železa a čias­točne z hliny znamenajú, že kráľov­stvo bude sčas­ti moc­né a sčas­ti kreh­ké. 43 To, že si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou, znamená, že sa síce budú medzi sebou miešať, ale nebudú súd­ržní, tak ako sa železo ne­spojí s hlinou.

späť na Daniel, 2

Príbuzné preklady Roháček

42 A prs­ty na nohách čias­točne zo železa a čias­točne z hliny znamenajú, že kráľov­stvo bude z čias­t­ky sil­né a z čias­t­ky kreh­ké.

Evanjelický

42 To, že prs­ty na nohách boli čias­točne zo železa a čias­točne z hliny, znamená, že kráľov­stvo bude čias­točne moc­né a čias­točne kreh­ké.

Ekumenický

42 Prs­ty chodidiel čias­točne zo železa a čias­točne z hliny znamenajú, že kráľov­stvo bude sčas­ti moc­né a sčas­ti kreh­ké.

Bible21

42 Prs­ty no­hou zčásti že­lez­né a zčásti hliněné zna­menají, že to králov­ství bude zčásti silné a zčásti křehké.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček