Ekumenický2. Timoteovi4,8

2. Timoteovi 4:8

Už mám pri­pravený veniec spravod­livos­ti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravod­livý sud­ca, no nie iba mne, ale aj všet­kým, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie.


Verš v kontexte

7 Dob­rý boj som dobojoval, beh som do­končil, vieru som za­choval. 8 Už mám pri­pravený veniec spravod­livos­ti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravod­livý sud­ca, no nie iba mne, ale aj všet­kým, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie. 9 Poponáhľaj sa čím skôr prísť ku mne.

späť na 2. Timoteovi, 4

Príbuzné preklady Roháček

8 Za tým­to už mi je od­ložená koruna spraved­livos­ti, ktorú mi dá Pán od­platou v ten deň, on, ten spraved­livý sud­ca, a nie len mne, ale aj všet­kým, ktorí milujú jeho príchod.

Evanjelický

8 Už mi je pri­pravený veniec spravod­livos­ti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravod­livý sud­ca, a to nielen mne, ale aj všet­kým, ktorí milovali Jeho zjavenie.

Ekumenický

8 Už mám pri­pravený veniec spravod­livos­ti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravod­livý sud­ca, no nie iba mne, ale aj všet­kým, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie.

Bible21

8 Teď na mne čeká ko­ru­na sprave­dlnosti, kte­rou mi v onen den udělí Pán, ten sprave­dlivý soud­ce – a nejen mně, ale všem těm, kdo s lás­kou vy­hlížejí jeho příchod.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček