Bible212. Timoteovi4,8

2. Timoteovi 4:8

Teď na mne čeká ko­ru­na sprave­dlnosti, kte­rou mi v onen den udělí Pán, ten sprave­dlivý soud­ce – a nejen mně, ale všem těm, kdo s lás­kou vy­hlížejí jeho příchod.


Verš v kontexte

7 Bo­joval jsem dob­rý boj, svůj běh jsem dokončil, ví­ru jsem za­choval. 8 Teď na mne čeká ko­ru­na sprave­dlnosti, kte­rou mi v onen den udělí Pán, ten sprave­dlivý soud­ce – a nejen mně, ale všem těm, kdo s lás­kou vy­hlížejí jeho příchod. 9 Udě­lej vše, abys ke mně brzy přišel.

späť na 2. Timoteovi, 4

Príbuzné preklady Roháček

8 Za tým­to už mi je od­ložená koruna spraved­livos­ti, ktorú mi dá Pán od­platou v ten deň, on, ten spraved­livý sud­ca, a nie len mne, ale aj všet­kým, ktorí milujú jeho príchod.

Evanjelický

8 Už mi je pri­pravený veniec spravod­livos­ti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravod­livý sud­ca, a to nielen mne, ale aj všet­kým, ktorí milovali Jeho zjavenie.

Ekumenický

8 Už mám pri­pravený veniec spravod­livos­ti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravod­livý sud­ca, no nie iba mne, ale aj všet­kým, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie.

Bible21

8 Teď na mne čeká ko­ru­na sprave­dlnosti, kte­rou mi v onen den udělí Pán, ten sprave­dlivý soud­ce – a nejen mně, ale všem těm, kdo s lás­kou vy­hlížejí jeho příchod.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček