Ekumenický2. Timoteovi2,8

2. Timoteovi 2:8

Maj na pamäti Ježiša Kris­ta, vzkrieseného z mŕtvych, z Dávidovho po­tom­stva, podľa môj­ho evan­jelia,


Verš v kontexte

7 Roz­mýšľaj, o čom hovorím. Pán ti dá porozumieť všet­kému. 8 Maj na pamäti Ježiša Kris­ta, vzkrieseného z mŕtvych, z Dávidovho po­tom­stva, podľa môj­ho evan­jelia, 9 pre ktoré znášam utr­penie a do­kon­ca i okovy ako zločinec. Ale Božie slovo nie je spútané.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 Pamätaj na Ježiša Kris­ta, ktorý vstal z mŕt­vych, zo semena Dávidov­ho, podľa môj­ho evan­jelia,

Evanjelický

8 Ježiša Kris­ta, ktorý bol vzkriesený z mŕt­vych (a) je z Dávidov­ho po­tom­stva, za­chovávaj v pamäti podľa môj­ho evan­jelia,

Ekumenický

8 Maj na pamäti Ježiša Kris­ta, vzkrieseného z mŕtvych, z Dávidovho po­tom­stva, podľa môj­ho evan­jelia,

Bible21

8 Pa­ma­tuj, že Ježíš Kri­stus z Davi­dova se­mene byl vzkříšen z mrt­vých – to je mé evange­li­um.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček