Ekumenický2. Timoteovi2,9

2. Timoteovi 2:9

pre ktoré znášam utr­penie a do­kon­ca i okovy ako zločinec. Ale Božie slovo nie je spútané.


Verš v kontexte

8 Maj na pamäti Ježiša Kris­ta, vzkrieseného z mŕtvych, z Dávidovho po­tom­stva, podľa môj­ho evan­jelia, 9 pre ktoré znášam utr­penie a do­kon­ca i okovy ako zločinec. Ale Božie slovo nie je spútané. 10 A tak všet­ko znášam pre vy­volených, aby aj oni do­siah­li spásu v Ježišovi Kris­tovi a večnú slávu.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

9 v ktorom tr­pím a znášam zlé až po putá jako zločinec, ale slovo Božie nie je po­viazané.

Evanjelický

9 pre ktoré tr­pím až po okovy ako nejaký zločinec; ale slovo Božie nie je v okovách.

Ekumenický

9 pre ktoré znášam utr­penie a do­kon­ca i okovy ako zločinec. Ale Božie slovo nie je spútané.

Bible21

9 Pro ně snáším útrapy, dokon­ce i okovy jako zloči­nec; ale Boží slovo není v okovech.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček