Ekumenický2. Timoteovi2,7

2. Timoteovi 2:7

Roz­mýšľaj, o čom hovorím. Pán ti dá porozumieť všet­kému.


Verš v kontexte

6 Roľník, ktorý na­máhavo pracuje, má ako pr­vý do­stať podiel z úrody. 7 Roz­mýšľaj, o čom hovorím. Pán ti dá porozumieť všet­kému. 8 Maj na pamäti Ježiša Kris­ta, vzkrieseného z mŕtvych, z Dávidovho po­tom­stva, podľa môj­ho evan­jelia,

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 Roz­umej, čo hovorím. Lebo nech ti dá Pán roz­um vo všet­kom!

Evanjelický

7 Uvažuj o tom, čo hovorím. Pán ti dá porozumieť všet­kému.

Ekumenický

7 Roz­mýšľaj, o čom hovorím. Pán ti dá porozumieť všet­kému.

Bible21

7 Přemýš­lej o mých slovech; Pán ti dá, abys to všech­no po­chopil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček