Ekumenický2. Timoteovi2,23

2. Timoteovi 2:23

Od­mietaj bláz­nivé a ne­užitočné šk­riep­ky, veď vieš, že vy­volávajú iba rozb­roje.


Verš v kontexte

22 Utekaj pred mladíc­kymi žiadosťami, ponáhľaj sa však za spravod­livosťou, vierou, lás­kou, po­kojom spolu s tými, čo z čistého srd­ca vzývajú Pána. 23 Od­mietaj bláz­nivé a ne­užitočné šk­riep­ky, veď vieš, že vy­volávajú iba rozb­roje. 24 Pánov služob­ník sa však ne­smie púšťať do sporov, ale má byť lás­kavý k všetkým, schop­ný učiť a tr­pez­livý v nešťastí.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

23 Ale bláz­nivé a nerozum­né otáz­ky odby vediac, že plodia zvady.

Evanjelický

23 Naničhod­né a bláz­nivé spor­né otáz­ky za­vr­huj, veď vieš, že vy­volávajú (len) zvady.

Ekumenický

23 Od­mietaj bláz­nivé a ne­užitočné šk­riep­ky, veď vieš, že vy­volávajú iba rozb­roje.

Bible21

23 Hloupé a ne­smy­s­lné spo­ry však odmí­tej; víš pře­ce, že plodí jen hádky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček