Ekumenický2. Timoteovi2,13

2. Timoteovi 2:13

ak sme ne­ver­ní, on zo­stáva ver­ný, veď ne­môže za­prieť seba samého.


Verš v kontexte

12 ak vy­tr­váme, spolu s ním budeme aj kraľovať; ak ho za­prieme, aj on za­prie nás; 13 ak sme ne­ver­ní, on zo­stáva ver­ný, veď ne­môže za­prieť seba samého. 14 Toto pri­pomínaj a dôraz­ne ich varuj pred Bohom, aby sa ne­púšťali do hádok o slová, veď to nie je na nič užitočné; vedie to iba do záhuby tých, čo ich počúvajú.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

13 ak sme ne­ver­ní, on zo­stáva ver­ný, lebo ne­môže sám seba za­prieť.

Evanjelický

13 Ak sa Mu spreneverujeme, On zo­stáva ver­ný, lebo seba samého ne­môže za­prieť.

Ekumenický

13 ak sme ne­ver­ní, on zo­stáva ver­ný, veď ne­môže za­prieť seba samého.

Bible21

13 Jest­li jej za­pře­me, i on nás zapře. Jestli jsme ne­věrní, on zůstává věrný – nemůže pře­ce po­přít sám se­be!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček