Ekumenický2. Tesalonickým3,10

2. Tesalonickým 3:10

A keď sme boli u vás, pri­kazovali sme vám: Ak nie­kto nech­ce pracovať, nech ani neje!


Verš v kontexte

9 Nie že by sme na to ne­mali právo, ale aby sme boli pre vás vzorom, ktorý máte na­podobňovať. 10 A keď sme boli u vás, pri­kazovali sme vám: Ak nie­kto nech­ce pracovať, nech ani neje! 11 Počúvame totiž, že nie­ktorí medzi vami žijú ne­poriad­ne, nič nerobia, ale za­oberajú sa zbytočnosťami.

späť na 2. Tesalonickým, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo aj keď sme boli u vás, to sme vám pri­kazovali, že ak nie­kto nech­ce pracovať, nech ani nejie.

Evanjelický

10 Veď keď sme boli u vás, pri­kazovali sme vám: Ak nie­kto nech­ce pracovať, nech ani neje!

Ekumenický

10 A keď sme boli u vás, pri­kazovali sme vám: Ak nie­kto nech­ce pracovať, nech ani neje!

Bible21

10 Když jsme ještě byli u vás, dali jsme vám pře­ce toto pravi­dlo: Kdo ne­chce pracovat, ať nejí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček