Ekumenický2. Tesalonickým3,11

2. Tesalonickým 3:11

Počúvame totiž, že nie­ktorí medzi vami žijú ne­poriad­ne, nič nerobia, ale za­oberajú sa zbytočnosťami.


Verš v kontexte

10 A keď sme boli u vás, pri­kazovali sme vám: Ak nie­kto nech­ce pracovať, nech ani neje! 11 Počúvame totiž, že nie­ktorí medzi vami žijú ne­poriad­ne, nič nerobia, ale za­oberajú sa zbytočnosťami. 12 Takým pri­kazujeme a na­pomíname ich v Pánovi Ježišovi Kris­tovi, aby po­koj­ne pracovali, a tak jed­li svoj chlieb.

späť na 2. Tesalonickým, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 Lebo čujeme, že sa nie­ktorí neriad­ne správajú medzi vami; že nič nerobia, ale sa všetečne pletú do toho, do čoho im ne­treba.

Evanjelický

11 Počúvame totiž, že nie­ktorí medzi vami ne­poriad­ne nažívajú, nič nerobia, ale ne­užitočné veci stvárajú.

Ekumenický

11 Počúvame totiž, že nie­ktorí medzi vami žijú ne­poriad­ne, nič nerobia, ale za­oberajú sa zbytočnosťami.

Bible21

11 Teď se ale do­slýchá­me, že něk­teří z vás ži­jí v za­hál­ce; na práci ne­sáhnou, ale do vše­ho se pletou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček