Ekumenický2. Samuelova23,19

2. Samuelova 23:19

U tridsiatich požíval síce úc­tu a stal sa ich náčel­níkom, ale tým trom sa ne­vyrov­nal.


Verš v kontexte

18 Abíšaj, brat Jóaba, syna Cerúje, bol náčel­níkom trid­siatich. Za­mával kopijou proti tri­sto mužom a po­bil ich, čím sa pre­slávil medzi trid­siatimi. 19 U tridsiatich požíval síce úc­tu a stal sa ich náčel­níkom, ale tým trom sa ne­vyrov­nal. 20 Jehójadov syn Benajáhu z Kabceela bol udat­ným mužom, bohatým na skut­ky. Za­bil dvoch synov moáb­skeho Aríela. Jed­ného dňa, keď snežilo, za­bil v jame leva.

späť na 2. Samuelova, 23

Príbuzné preklady Roháček

19 A z tých troch bol najs­láv­nejším a bol ich veliteľom. Ale tam tým trom sa ne­vyrov­nal.

Evanjelický

19 Z tých trid­siatich bol najs­láv­nejší, takže sa stal ich veliteľom, ale tým pr­vým trom sa ne­vyrov­nal.

Ekumenický

19 U tridsiatich požíval síce úc­tu a stal sa ich náčel­níkom, ale tým trom sa ne­vyrov­nal.

Bible21

19 Vskutku, mezi Třicítkou byl slavný a byl je­jich ve­li­te­lem, ale Tro­jici se ne­vy­rovnal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček