Ekumenický2. Samuelova23,18

2. Samuelova 23:18

Abíšaj, brat Jóaba, syna Cerúje, bol náčel­níkom trid­siatich. Za­mával kopijou proti tri­sto mužom a po­bil ich, čím sa pre­slávil medzi trid­siatimi.


Verš v kontexte

17 Po­vedal: Chráň ma Hos­podin niečo také urobiť! Veď je to krv mužov, ktorí šli s nasadením vlast­ného života. Nech­cel ju piť. To do­kázali tí traja hr­dinovia. 18 Abíšaj, brat Jóaba, syna Cerúje, bol náčel­níkom trid­siatich. Za­mával kopijou proti tri­sto mužom a po­bil ich, čím sa pre­slávil medzi trid­siatimi. 19 U tridsiatich požíval síce úc­tu a stal sa ich náčel­níkom, ale tým trom sa ne­vyrov­nal.

späť na 2. Samuelova, 23

Príbuzné preklady Roháček

18 A Abišaj, brat Joábov, syn Ceruje, bol pred­ným tých troch, ktorý po­z­dvihol svoju kopiju na tri­sto, ktorých aj po­bil. A mal meno medzi tými tromi.

Evanjelický

18 Aj Jóábov brat Abíšaj, syn Cerújin, bol predákom trid­siatich. To je ten, čo za­mával kopijou nad po­bitými mužmi. Zís­kal si meno medzi trid­siatimi.

Ekumenický

18 Abíšaj, brat Jóaba, syna Cerúje, bol náčel­níkom trid­siatich. Za­mával kopijou proti tri­sto mužom a po­bil ich, čím sa pre­slávil medzi trid­siatimi.

Bible21

18 Ve­li­te­lem Třicítky byl Joábův bra­tr Abišaj, syn Ce­ru­ji. Oháněl se kopím tak, že jich po­bil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako ona Tro­jice.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček