Ekumenický2. Samuelova23,20

2. Samuelova 23:20

Jehójadov syn Benajáhu z Kabceela bol udat­ným mužom, bohatým na skut­ky. Za­bil dvoch synov moáb­skeho Aríela. Jed­ného dňa, keď snežilo, za­bil v jame leva.


Verš v kontexte

19 U tridsiatich požíval síce úc­tu a stal sa ich náčel­níkom, ale tým trom sa ne­vyrov­nal. 20 Jehójadov syn Benajáhu z Kabceela bol udat­ným mužom, bohatým na skut­ky. Za­bil dvoch synov moáb­skeho Aríela. Jed­ného dňa, keď snežilo, za­bil v jame leva. 21 Za­bil aj zdat­ného Egypťana. Ten mal síce v ruke kopiju, kým Benajáhu šiel k nemu s palicou. Egypťanovi vy­tr­hol kopiju z ruky a tou ho za­bil.

späť na 2. Samuelova, 23

Príbuzné preklady Roháček

20 A Benai­áš, syn Jehojadu, syn udat­ného muža, velikých činov, z Kab­ceela. Ten za­bil tých dvoch Arielov Moábových. A ten is­tý sišiel a za­bil ľva pro­stred jamy v deň snehu.

Evanjelický

20 Benájáhú, syn Jehójádov, udat­ný muž veľkých činov, bol z Kab­ceélu a za­bil dvoch synov Ariéla Moáb­skeho. Ten zo­stúpil a za­bil v jame leva, a to v deň, keď bol sneh.

Ekumenický

20 Jehójadov syn Benajáhu z Kabceela bol udat­ným mužom, bohatým na skut­ky. Za­bil dvoch synov moáb­skeho Aríela. Jed­ného dňa, keď snežilo, za­bil v jame leva.

Bible21

20 Také Benajáš, syn Jo­ja­dův z Kab­ce­e­lu, byl udatný bo­jovník mo­cných činů. To on za­bil ty dva Moáb­ce, kteří se bili jako lvi. A jednou sle­zl do jámy a za­bil v ní lva, tenkrát, když na­pa­dl sníh.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček