Ekumenický2. Samuelova12,15

2. Samuelova 12:15

Keď Nátan od­išiel domov, Hos­podin do­pus­til chorobu na dieťa, ktoré Dávidovi porodila Uriášova žena.


Verš v kontexte

14 Pre­tože si tým popudil Hos­podinových ne­priateľov k rúhaniu, zo­mrie syn, ktorý sa ti narodí. 15 Keď Nátan od­išiel domov, Hos­podin do­pus­til chorobu na dieťa, ktoré Dávidovi porodila Uriášova žena. 16 Dávid prosil Boha za chlap­ca a prís­ne sa pos­til. Vrátil sa domov a celú noc ležal na zemi.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

15 Po­tom od­išiel Nátan do svoj­ho domu. A Hos­podin ranil dieťa, ktoré porodila žena Uriášova Dávidovi, takže ťažko onemoc­nelo.

Evanjelický

15 Po­tom Nátan od­išiel domov. Hos­podin ranil dieťa, ktoré Dávidovi porodila Uriášova žena. Ochorelo.

Ekumenický

15 Keď Nátan od­išiel domov, Hos­podin do­pus­til chorobu na dieťa, ktoré Dávidovi porodila Uriášova žena.

Bible21

15 A po těch slovech se Nátan vrá­til domů. Hospodin pak po­sti­hl dítě, které Davi­dovi po­ro­di­la Uri­ášova manželka, a to one­mo­cnělo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček