Ekumenický2. Samuelova12,14

2. Samuelova 12:14

Pre­tože si tým popudil Hos­podinových ne­priateľov k rúhaniu, zo­mrie syn, ktorý sa ti narodí.


Verš v kontexte

13 Vtedy po­vedal Dávid Nátanovi: Zhrešil som proti Hos­podinovi. Nátan od­povedal Dávidovi: Hos­podin ti od­pus­til tvoj hriech, nezom­rieš. 14 Pre­tože si tým popudil Hos­podinových ne­priateľov k rúhaniu, zo­mrie syn, ktorý sa ti narodí. 15 Keď Nátan od­išiel domov, Hos­podin do­pus­til chorobu na dieťa, ktoré Dávidovi porodila Uriášova žena.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale pre­to, že si dal tou vecou ne­priateľom Hos­podinovým príčinu, aby sa rúhali, pre­to i syn, ktorý sa ti narodil, is­tot­ne zo­mrie.

Evanjelický

14 Ale keďže si tým­to za­vdal Hos­podinovým ne­priateľom príčinu rúhať sa, syn, ktorý sa ti narodil, musí zo­mrieť.

Ekumenický

14 Pre­tože si tým popudil Hos­podinových ne­priateľov k rúhaniu, zo­mrie syn, ktorý sa ti narodí.

Bible21

14 Pro­tože jsi ale tím­to či­nem zne­vážil Hos­po­di­na, mu­sí zemřít tvůj novo­ro­zený syn.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček