Ekumenický2. Petrov3,8

2. Petrov 3:8

To jed­no však nech vám nezos­táva skryté, milovaní, že jeden deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.


Verš v kontexte

7 To is­té slovo za­chováva terajšie nebo i zem pre oheň a deň súdu a záhuby bez­božných ľudí. 8 To jed­no však nech vám nezos­táva skryté, milovaní, že jeden deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. 9 Pán ne­mešká so svojím pri­sľúbením, ako sa nie­ktorí naz­dávajú, že mešká, ale je zhovievavý, lebo nech­ce, aby nie­kto za­hynul, ale chce, aby sa všet­ci dali na po­kánie.

späť na 2. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale to jed­no, milovaní, nech nie je skryté pred vami, že jeden deň je u Pána jako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.

Evanjelický

8 To jed­no nech vám je však zjav­né, milovaní, že jeden deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.

Ekumenický

8 To jed­no však nech vám nezos­táva skryté, milovaní, že jeden deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.

Bible21

8 Jednu věc si uvědom­te, mi­lovaní: u Pá­na je je­den den jako tisíc let a tisíc let jako je­den den.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček