Ekumenický2. Petrov3,7

2. Petrov 3:7

To is­té slovo za­chováva terajšie nebo i zem pre oheň a deň súdu a záhuby bez­božných ľudí.


Verš v kontexte

6 Vodou bol nie­kdajší svet za­topený a zničený. 7 To is­té slovo za­chováva terajšie nebo i zem pre oheň a deň súdu a záhuby bez­božných ľudí. 8 To jed­no však nech vám nezos­táva skryté, milovaní, že jeden deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.

späť na 2. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 A terajšie nebesia i zem sú od­ložené tým is­tým slovom a opatrujú sa pre oheň v deň súdu a za­tratenia bez­božných ľudí.

Evanjelický

7 Ale to is­té Božie slovo za­chováva ohňu terajšie nebesá a zem, ud­ržiavajúc ich na deň súdu a skazy bez­božných ľudí.

Ekumenický

7 To is­té slovo za­chováva terajšie nebo i zem pre oheň a deň súdu a záhuby bez­božných ľudí.

Bible21

7 To­též slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den sou­du a záhu­by bezbožných li­dí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček