Ekumenický2. Petrov3,9

2. Petrov 3:9

Pán ne­mešká so svojím pri­sľúbením, ako sa nie­ktorí naz­dávajú, že mešká, ale je zhovievavý, lebo nech­ce, aby nie­kto za­hynul, ale chce, aby sa všet­ci dali na po­kánie.


Verš v kontexte

8 To jed­no však nech vám nezos­táva skryté, milovaní, že jeden deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. 9 Pán ne­mešká so svojím pri­sľúbením, ako sa nie­ktorí naz­dávajú, že mešká, ale je zhovievavý, lebo nech­ce, aby nie­kto za­hynul, ale chce, aby sa všet­ci dali na po­kánie. 10 Pánov deň príde ako zlodej. Vtedy sa nebesá s rachotom po­minú, živ­ly sa rozp­lynú v ohni a zem i jej diela budú súdené.

späť na 2. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 Ne­od­kladá Pán váhajúc so za­sľúbením, ako ho nie­ktorí majú za takého, ktorý váha a od­kladá; ale zhovieva vzhľadom na nás, pre­tože nech­ce, aby nie­ktorí za­hynuli, ale aby všet­ci prišli ku po­kániu.

Evanjelický

9 Pán ne­mešká so za­sľúbením, ako sa nie­ktorí naz­dávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nech­ce, aby nie­kto za­hynul, ale aby sa všet­ci dali na po­kánie.

Ekumenický

9 Pán ne­mešká so svojím pri­sľúbením, ako sa nie­ktorí naz­dávajú, že mešká, ale je zhovievavý, lebo nech­ce, aby nie­kto za­hynul, ale chce, aby sa všet­ci dali na po­kánie.

Bible21

9 Pán ne­o­tálí splnit svůj slib, jak si něk­teří mys­lí, ale pro­kazuje vám svou trpě­livost. Ne­chce to­tiž, aby někdo za­hynul, ale aby všich­ni doš­li k pokání.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček