Ekumenický2. Kronická9,21

2. Kronická 9:21

Kráľov­ské lode sa totiž plavili s Chúramovými sluhami do ďalekých končín. Raz za tri roky vy­plávali lode do Taršíša a do­vážali zlato, strieb­ro, slonovinu, opice a pávy.


Verš v kontexte

20 Všet­ky nádoby na pitie u kráľa Šalamúna boli zlaté a všet­ky pred­mety v Dome libanon­ského lesa boli z rýdzeho zlata. Strieb­ro bolo za čias Šalamúna po­važované za nič. 21 Kráľov­ské lode sa totiž plavili s Chúramovými sluhami do ďalekých končín. Raz za tri roky vy­plávali lode do Taršíša a do­vážali zlato, strieb­ro, slonovinu, opice a pávy. 22 Kráľ Šalamún pre­výšil bohat­stvom a múd­rosťou všet­kých kráľov zeme.

späť na 2. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

21 pre­tože kráľove lode chodily do Taršíša so služob­ník­mi Chíramovými; raz za tri roky pri­chádzaly taršíšs­ke lode, ktoré do­vážaly zlato a strieb­ro, slonovu kosť a opice a pávy.

Evanjelický

21 Kráľ mal totiž lode, ktoré sa plavili do Taršíša s Chúramovými sluhami. Raz za tri roky pri­chádzali taršíšs­ke lode a do­vážali zlato, strieb­ro, slonovinu, opice a pávy.

Ekumenický

21 Kráľov­ské lode sa totiž plavili s Chúramovými sluhami do ďalekých končín. Raz za tri roky vy­plávali lode do Taršíša a do­vážali zlato, strieb­ro, slonovinu, opice a pávy.

Bible21

21 Král to­tiž měl na moři také lodě se služebníky Chíra­mový­mi, plující do zá­moří. Byly to nákladní lodě, které připlou­valy jednou za tři roky a přiváže­ly zla­to a stříbro, slo­novi­nu, opice a pávy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček