Ekumenický2. Kronická9,20

2. Kronická 9:20

Všet­ky nádoby na pitie u kráľa Šalamúna boli zlaté a všet­ky pred­mety v Dome libanon­ského lesa boli z rýdzeho zlata. Strieb­ro bolo za čias Šalamúna po­važované za nič.


Verš v kontexte

19 Na šies­tich stupňoch tam z oboch strán stálo dvanásť levov. Také niečo sa ne­vyrobilo pre nijaké kráľov­stvo. 20 Všet­ky nádoby na pitie u kráľa Šalamúna boli zlaté a všet­ky pred­mety v Dome libanon­ského lesa boli z rýdzeho zlata. Strieb­ro bolo za čias Šalamúna po­važované za nič. 21 Kráľov­ské lode sa totiž plavili s Chúramovými sluhami do ďalekých končín. Raz za tri roky vy­plávali lode do Taršíša a do­vážali zlato, strieb­ro, slonovinu, opice a pávy.

späť na 2. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

20 A všet­ky nádoby kráľa Šalamúna, z ktorých sa pilo, boly zo zlata, a všet­ky nádoby domu lesa Libanona boly z rýdzeho zlata. Nebolo ničoho zo strieb­ra, lebo strieb­ro nebolo vo dňoch Šalamúnových po­važované za nič;

Evanjelický

20 Všet­ky nádoby kráľa Šalamúna, po­užívané na pitie, boli z rýdzeho zlata, podob­ne ako náčinie v Dome libanon­ského lesa. Strieb­ro ne­malo za Šalamúnových čias nijakú cenu.

Ekumenický

20 Všet­ky nádoby na pitie u kráľa Šalamúna boli zlaté a všet­ky pred­mety v Dome libanon­ského lesa boli z rýdzeho zlata. Strieb­ro bolo za čias Šalamúna po­važované za nič.

Bible21

20 Také všech­ny nádo­by na pi­tí měl král Šalo­moun zlaté a stejně tak všech­no vy­ba­vení Paláce li­banon­ského lesa bylo z ryzího zla­ta. Nic ne­bylo ze stříb­ra – to ne­bylo v Šalo­mou­nových dobách vůbec po­važováno za cenné.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček