Ekumenický2. Kronická9,22

2. Kronická 9:22

Kráľ Šalamún pre­výšil bohat­stvom a múd­rosťou všet­kých kráľov zeme.


Verš v kontexte

21 Kráľov­ské lode sa totiž plavili s Chúramovými sluhami do ďalekých končín. Raz za tri roky vy­plávali lode do Taršíša a do­vážali zlato, strieb­ro, slonovinu, opice a pávy. 22 Kráľ Šalamún pre­výšil bohat­stvom a múd­rosťou všet­kých kráľov zeme. 23 Tí všet­ci chceli navštíviť Šalamúna, aby počuli jeho múd­rosť, ktorú mu Boh vložil do srd­ca.

späť na 2. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

22 A kráľ Šalamún bol väčší od všet­kých kráľov zeme čo do bohat­stva a múd­ros­ti.

Evanjelický

22 Kráľ Šalamún pre­výšil bohat­stvom a múd­rosťou všet­kých kráľov zeme.

Ekumenický

22 Kráľ Šalamún pre­výšil bohat­stvom a múd­rosťou všet­kých kráľov zeme.

Bible21

22 Král Šalo­moun co do bo­hatství i co do moud­rosti předčil všech­ny krále svě­ta.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček