Ekumenický2. Kronická9,18

2. Kronická 9:18

Trón mal šesť stupňov a zlatú pod­nož, spojenú s trónom. Po oboch stranách sedad­la boli operad­lá a vedľa nich dvoj­ica levov.


Verš v kontexte

17 Kráľ zhotovil i veľký trón zo slonoviny a ob­ložil ho rýdzim zlatom. 18 Trón mal šesť stupňov a zlatú pod­nož, spojenú s trónom. Po oboch stranách sedad­la boli operad­lá a vedľa nich dvoj­ica levov. 19 Na šies­tich stupňoch tam z oboch strán stálo dvanásť levov. Také niečo sa ne­vyrobilo pre nijaké kráľov­stvo.

späť na 2. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

18 Trón mal šesť stupňov i pod­nož zo zlata, ktoré boly pri­chytené k trónu, a operad­lá boly z jed­nej i z druhej strany nad sedis­kom, a dvaja ľvi stáli vedľa operadiel.

Evanjelický

18 Trón mal šesť stupňov a pod­nož zo zlata, pri­pev­nenú k trónu. Nad sedad­lom boli z oboch strán operad­lá, vedľa operadiel stáli dva levy.

Ekumenický

18 Trón mal šesť stupňov a zlatú pod­nož, spojenú s trónom. Po oboch stranách sedad­la boli operad­lá a vedľa nich dvoj­ica levov.

Bible21

18 K trůnu ve­dlo šest stupňů, které byly spo­lu se zla­tou podnoží připo­je­ny k trůnu. Seda­dlo mělo po obou stranách po­dručky a ve­dle po­druček stá­li lvi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček