Ekumenický2. Kronická9,19

2. Kronická 9:19

Na šies­tich stupňoch tam z oboch strán stálo dvanásť levov. Také niečo sa ne­vyrobilo pre nijaké kráľov­stvo.


Verš v kontexte

18 Trón mal šesť stupňov a zlatú pod­nož, spojenú s trónom. Po oboch stranách sedad­la boli operad­lá a vedľa nich dvoj­ica levov. 19 Na šies­tich stupňoch tam z oboch strán stálo dvanásť levov. Také niečo sa ne­vyrobilo pre nijaké kráľov­stvo. 20 Všet­ky nádoby na pitie u kráľa Šalamúna boli zlaté a všet­ky pred­mety v Dome libanon­ského lesa boli z rýdzeho zlata. Strieb­ro bolo za čias Šalamúna po­važované za nič.

späť na 2. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

19 A dvanásť ľvov tam stálo na šies­tich stupňoch z jed­nej i z druhej strany. Nebolo nič také učinené pre ni­ktoré kráľov­stvo.

Evanjelický

19 Dvanásť levov tam stálo na šies­tich stupňoch z oboch strán. Také nez­hotovili pre nijaké kráľov­stvo.

Ekumenický

19 Na šies­tich stupňoch tam z oboch strán stálo dvanásť levov. Také niečo sa ne­vyrobilo pre nijaké kráľov­stvo.

Bible21

19 Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic ta­kového ne­bylo vy­ro­beno v žádném králov­ství.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček