Ekumenický2. Kronická31,21

2. Kronická 31:21

Pri každom podujatí, ktoré začal v službe Božieho domu pre zákon a pri­kázania, sa po­kúšal riadiť Bohom a konal všet­ko dô­sled­ne a ús­pešne.


Verš v kontexte

19 No kňazi Áronov­ci mali na pas­tvinách svojich miest všade po mes­tách zvlášť vy­menovaných mužov, aby roz­deľovali podiely všet­kým kňazom a všet­kým levitom uvedeným v zozname. 20 Tak­to konal Chiz­kija v celom Jud­sku. Robil to, čo bolo pred Hos­podinom, jeho Bohom, dob­ré, správ­ne a prav­divé. 21 Pri každom podujatí, ktoré začal v službe Božieho domu pre zákon a pri­kázania, sa po­kúšal riadiť Bohom a konal všet­ko dô­sled­ne a ús­pešne.

späť na 2. Kronická, 31

Príbuzné preklady Roháček

21 V každom diele, ktoré začal v službe domu Božieho a v zákone a v pri­kázaní hľadajúc svoj­ho Boha, to všet­ko robil celým svojím srd­com a dob­re sa mu vodilo.

Evanjelický

21 Pri každom diele, ktoré začal, či už pre službu domu Božieho, zákona alebo pri­kázania, aby hľadal svoj­ho Boha, konal celým svojím srd­com a mal ús­pech.

Ekumenický

21 Pri každom podujatí, ktoré začal v službe Božieho domu pre zákon a pri­kázania, sa po­kúšal riadiť Bohom a konal všet­ko dô­sled­ne a ús­pešne.

Bible21

21 Ve všem, co si před­sevzal, ať už šlo o Boží chrám nebo o Zákon a přikázání, hledal svého Boha a věnoval se tomu ce­lým srd­cem. Pro­to se mu daři­lo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček