Ekumenický2. Kronická31,20

2. Kronická 31:20

Tak­to konal Chiz­kija v celom Jud­sku. Robil to, čo bolo pred Hos­podinom, jeho Bohom, dob­ré, správ­ne a prav­divé.


Verš v kontexte

19 No kňazi Áronov­ci mali na pas­tvinách svojich miest všade po mes­tách zvlášť vy­menovaných mužov, aby roz­deľovali podiely všet­kým kňazom a všet­kým levitom uvedeným v zozname. 20 Tak­to konal Chiz­kija v celom Jud­sku. Robil to, čo bolo pred Hos­podinom, jeho Bohom, dob­ré, správ­ne a prav­divé. 21 Pri každom podujatí, ktoré začal v službe Božieho domu pre zákon a pri­kázania, sa po­kúšal riadiť Bohom a konal všet­ko dô­sled­ne a ús­pešne.

späť na 2. Kronická, 31

Príbuzné preklady Roháček

20 A tak urobil Ezechiáš po celom Jud­sku a urobil to, čo je dob­ré a spraved­livé, prav­divé a ver­né pred Hos­podinom, svojím Bohom.

Evanjelický

20 Tak konal Chiz­kija v celom Jud­sku. Robil, čo bolo pred Hos­podinom, jeho Bohom, dob­ré, správ­ne a pravé.

Ekumenický

20 Tak­to konal Chiz­kija v celom Jud­sku. Robil to, čo bolo pred Hos­podinom, jeho Bohom, dob­ré, správ­ne a prav­divé.

Bible21

20 Tak to Eze­chiáš za­ří­dil po ce­lém Jud­s­ku. Jednal dobře, správně a věrně před Hos­po­di­nem, svým Bo­hem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček