Ekumenický2. Kronická13,4

2. Kronická 13:4

Abija si za­stal na vr­chu Cemárajim v Efrajimskom po­horí a volal: Čuj­te ma, Járobeám a celý Iz­rael!


Verš v kontexte

3 Abija vy­tiahol do boja s vojskom udat­ných bojov­níkov, so štyris­totisíc vy­branými mužmi, kým Járobeám sa vy­strojil proti nemu s osemstotisíc vy­branými mužmi, udat­nými hr­dinami. 4 Abija si za­stal na vr­chu Cemárajim v Efrajimskom po­horí a volal: Čuj­te ma, Járobeám a celý Iz­rael! 5 Mali by ste vedieť, že Hos­podin, Boh Iz­raela, navždy odo­vzdal kráľov­stvo Dávidovi, jemu a jeho po­tom­kom zmluvou soli.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

4 A Abiáš sa po­stavil od hora vr­chu Cemarai­ma, ktorý je v po­horí Ef­rai­movom, a riekol: Počuj­te ma, Jeroboáme a celý Iz­rael!

Evanjelický

4 Vtedy si za­stal Abija hore na vr­chu Cemárajime, ktorý je v Ef­rajim­skom po­horí, a po­vedal: Čuj­te ma, Járobeám a celý Iz­rael!

Ekumenický

4 Abija si za­stal na vr­chu Cemárajim v Efrajimskom po­horí a volal: Čuj­te ma, Járobeám a celý Iz­rael!

Bible21

4 Abiáš se po­stavil na horu Ce­ma­raim v Efraim­ském po­hoří a pro­hlásil: „Je­ro­boá­me a vše­chen Iz­rae­li, po­s­lou­chej­te!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček